Публічний договір
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
ПРО ПРИДБАННЯ ТОВАРУ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

ДОГОВІР ПРО ПРИДБАННЯ ТОВАРУ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ (надалі – «Договір») відповідно до ст.ст. 633, 638 Цивільного кодексу України є публічним договором – офертою (пропозицією) ТОВ «Грін Го» (Код ЄДРПОУ 44338809) в особі директора Панасюк Катерини Георгіївни, що діє на підставі Статуту (надалі – «Продавець») до невизначеного кола осіб (фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа) (надалі – «Покупець»), що мають намір придбати товари (послуги) в Інтернет-магазині за адресою green-go.com.ua, яка включає всі суттєві умови організації купівлі-продажу товарів дистанційним способом через мережу Інтернет.

Відносини Продавця та Покупця регулюються цим Договором, Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року № 435-IV, Законом України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року № 1023-XII, та іншими чинними в Україні нормативно-правовими актами.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Товар» – вироби, представлені в Інтернет- магазині.
1.2. «Інтернет-магазин» – Інтернет-cайт Продавця за адресою green-go.com.ua, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем списком Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.
1.3. «Продавець» – ТОВ «Грін Го».
1.4. «Покупець» – дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, що оформила замовлення на придбання Товару в Інтернет-магазині.
1.5. «Відвідувач» – будь-яка фізична особа – користувач мережі Інтернет, що здійснив доступ до Інтернет-магазину.
1.6. «Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, які надаються Покупцем та Відвідувачем під час придбання Товару.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати обраний Покупцем Товар у його власність, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар на умовах цього Договору.


3. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Покупець на власний вибір самостійно оформлює замовлення на придбання Товару в Інтернет-магазині одним із наступних способів:
3.1.1. через «кошик покупок» – цілодобово;
3.1.2. по телефону, вказаному у Інтернет-магазині – з 10.00 до 17.00 за київським часом.
3.2. Строк формування замовлення на придбання Товару складає до 3 робочих днів з моменту його оформлення.
3.3. Замовлення, що здійснене у вихідний, святковий або інший неробочий день згідно графіку роботи Інтернет-магазину, формується на протязі 2 наступних робочих днів.

4. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

4.1. Оформлюючи замовлення в Інтернет-магазині, Користувач/Покупець погоджуєтеся надати достовірну і точну інформацію про себе і свої контактні дані для виконання Продавцем своїх зобов'язань щодо доставки Товару у разі його замовлення.
4.2. За усі дії, що здійснюються від імені Відвідувача/Покупця відповідальність несе виключно Відвідувач/Покупець.
4.3. Придбаваючи Товар в Інтернет-магазині Покупець дає згоду на збір і використання певної інформації про нього відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних». Покупець дає згоду Продавцю збирати, використовувати, передавати, обробляти і підтримувати інформацію, пов'язану з Покупцем.
4.4. Персональні дані Відвідувача/Покупця обробляються з метою виставляння рахунків і доставки Товару, забезпечення своєчасної і якісної підтримки Покупця і контакту з ним, збору статистичної інформації по роботі Інтернет-магазину, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.
4.5. Цей Договір вважається укладеним з моменту оформлення замовлення.

5. ОПЛАТА

5.1. Покупець може оплатити замовлення платіжними картками Visa та MasterCard будь-якого банку. Для оплати Товару платіжною карткою під час оформлення замовлення на сторінці «Кошика» необхідно обрати спосіб оплати «Кредитна карта / Дебетова карта (WayForPay)». Після підтвердження замовлення Покупець перенаправляється на сторінку системи безпечних платежів WayForPay.
5.2. У разі повернення Товару належної якості Продавець повертає Покупцю шляхом перераховання протягом 10 робочих днів на вказаний картковий рахунок Покупця.


6. ДОСТАВКА

6.1. Доставка замовлення виконується силами Продавця або кур'єрської служби за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене Договором, чинним законодавством або умовами доставки, вказаними в Інтернет-магазині.
6.2. Повернення Товару виконується силами Покупця та за його рахунок. Поверненню не може підлягати Товар, строк придатності якого складає менше ½ від загального строку придатності, вказаного на відповідних супровідних документах (маркування/етикетка).
6.3. Вартість та строк доставки вказані у відповідних розділах Інтернет-магазину.
6.4. Інші умови доставки Товару, не вказані в цьому Договорі, визначаються у відповідних розділах Інтернет-магазину.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Продавець зобов'язаний:
7.1.1. виконувати умови даного Договору;
7.1.2. виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
7.1.3. передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком в Інтернет-магазині, оформленим замовленням і умовами даного Договору та чинного законодавства України;
7.2. Продавець має право:
7.2.1. в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.
7.2.2. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та додаткові послуги в Інтернет-магазині в односторонньому порядку. Всі зміни вступають в силу негайно після їх публікації в Інтернет-магазині.
7.3. Покупець зобов'язаний:
7.3.1. до моменту укладення Договору ознайомитися з умовами Договору;
7.3.2. своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;
7.3.3. ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;
7.3.4. при отриманні Товару у перевізника (кур'єрської служби) впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник перевізника (кур'єрської служби).
7.4. Покупець має право:
7.4.1. оформити замовлення в Інтернет-магазині;
7.4.2. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОДАВЦЯ

8.1. Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві. Поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.
8.2. Продавець не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться в Інтернет-магазині. Продавець докладає усі необхідні зусилля, щоб забезпечити точність і достовірність інформації, що представляється на сайті Інтернет-магазину. Уся інформація і матеріали надаються на умовах «як є», без будь-яких гарантій.
8.3. Продавець не несе ніякої відповідальності за висловлювання і думки Відвідувачів/Покупців Інтернет-магазину, залишені в якості коментарів або оглядів. Думка Продавця може не співпадати з думкою і позицією авторів оглядів і коментарів. В той же час Продавець вживає усіх можливих заходів для недопущення публікації повідомлень, що порушують чинне законодавство України або норми моралі.
8.4. Продавець не несе відповідальність за можливі протиправні дії Відвідувача/Покупця відносно третіх осіб, або третіх осіб відносно Відвідувача/Покупця.
8.5. Продавець не несе відповідальності за збиток, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли у зв'язку із Інтернет-магазином, його використанням або неможливістю використання.
8.6. Продавець залишає за собою право видаляти розміщену на сайті Інтернет-магазину інформацію і робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Інтернет-магазину Відвідувачів/Покупців що створюють згідно з висновком Продавця, проблеми у використанні Інтернет-магазину іншими Відвідувачами/Покупцями, або Користувачів/Покупців, що порушують вимоги Договору.
8.7. Повернення Товару з підстав неналежної якості проводиться згідно висновку експерта.


9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії обставин непереборної сили. Під непереборною силою розуміються стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії тощо), законні або незаконні дії органів державної влади чи управління та їх структурних підрозділів, які перешкоджають виконанню Договору (наприклад, ембарго на експорт певних товарів, валютні обмеження тощо). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.


10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Термін дії цього Договору (оферти) встановлюється з 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2023 р.
10.2. Продавець може припинити дію цього Договору (відкликати оферту) в будь-який час, що не є підставою для відмови від зобов'язань за Договором що виникли раніше.
10.3. Інформація про Товари представлена на основному сайті Інтернет-магазину за адресою:
green-go.com.ua.
10.4. Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про акції та розпродажі, маркетингові програми Інтернет-магазину тощо. Вказані матеріали можуть надсилатися Покупцю поштою, електронною поштою та засобами мобільного або стаціонарного зв'язку. У разі небажання отримувати вказані вище матеріали Покупець може звернутися до Інтернет-магазину, написавши заяву про відмову від отримання матеріалів рекламного характеру та надіславши її на адресу info.office.gg@gmail.com.
10.5. Усі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до суду.
Наші контакти
м. Київ, Україна

- Долучайся до нас в соціальних мережах -